Vidite više, reagujte  bolje

Tehnologije za bezbedniji, pametniji svet

Hikvision vidi više reaguj bolje

Kada vidite kolometre ispred sebe, možete predvideti opasnost i izbeći je. Kada uočite problem ranije, možete minimizirati njegov uticaj. A kada vidite više, možete se fokusirati na stvari koje su najvažnije. Od saobraćajnih sistema za rano upozoravanje, do radarskih senzora za pad i održive bezbednosti na solarni pogon. Hikvision tehnologija brine o vama svaki dan i noć.

Vidi više. Reaguj bolje.

Tehnologije za bezbedniji, pametniji svet.

Živite bezbednije i pametnije uz Hikvision tehnologije

Upozorava vas na opasnost

pre nego što stignete do njega

Spajajući radar visoke rezolucije i video, saobraćajni sistem ranog upozorenja prati kretanje, otkriva objekte i otkriva opasnosti pre nego što dođete do njih.

Saobraćajni sistem ranog upozorenja >

Obezbeđivanje onih kojima je potrebno

sa odgovornim i stalnim nadzorom

Tehnologija otkrivanja pada upozorava negovatelje da brzo reaguju, smanjujući uticaj povreda.

Fleksibilno obezbeđenje,

održivost životne sredine

Kamere na solarni pogon i 4G omogućavaju vam fleksibilnost i bezbrižnost. A sada dolazi sa ekološkom održivošću.

Komplet samostalnih kamera na solarni pogon >

 12,411 ukupno pregleda,  14 videlo danas