Gradski putevi

Hikvision rešenja gradski putevi komandni centar

Urbane zajednice su mesta gde veliki broj ljudi širom sveta radi, živi… Da bi zadovoljili transportne zahteve ljudi i vozila, gradski putevi moraju imti mogućnost da stignu do svih delova grada i povežu se sa putevima do bilo koje destinacije.

Ali sa velikom učestalošću putovanja, gradski putevi su često zakrčeni tokom saobraćajnog špica radnim danima. Često se dešavaju prekršaji kao što su prolazak na crveno svetlo, nepoštovanje znakova za pravac, prekoračenje brzine, nelegalna upotreba telefona i kršenje pravila sigurnosnih pojaseva. Ograničeni načini nadzora na glavnim deonicama gradskih puteva, fragmentirani podaci kojima upravljaju odvojena odeljenja i neinteligentni softver doprinose većim bezbednosnim rizicima. Ali postoji rešenje.

Hikvision-ovo rešenje za urbane puteve obezbeđuje nadgledanje više situacija, nadzor nezakonite vožnje i inteligentne softverske platforme za smanjenje prekršaja, zaštitu građana i čuvanje gradskih puteva bezbednim. Ovo rešenje značajno pomaže da se poboljša protok saobraćaja i podiže nivo bezbednosti gde god da se primenjuje.

Komandni centri gradskih puteva

Izazovi

Komandni centri su od suštinskog značaja za upravljanje gradskim putevima, pokrivajući svakodnevne rutine kao što su prekršaji i reagovanje u vanrednim situacijama. Trenutni sistemi nezavisnih proizvođača u komandnim centrima nemaju standardnu platformu za upravljanje velikim brojem uređaja i složenih procesa.

Značajne količine podataka prenete u komandne centre

Ručni rad uređaja i procesa je skup i neefikasan

Šta nudimo

Hikvision softver i hardver su visoko integrisani kao jedan kompletan sistem, što ga čini lakim za primenu. Modularni i prilagođeni sistem pokriva sve vrste situacija gradskih puteva.

Komandni centar

 

Prednosti

•Hikvision VMS pruža niz funkcija koje centralizuju ogromne količine složenih podataka o gradskim putevima
•Komandni centar pomaže menadžmentu da shvati status gradskih puteva u realnom vremenu radi donošenja odluka i efikasnog sprovođenja, povećavajući nivoe bezbednosti smanjenjem broja ozbiljnih nezgoda i održavanjem protoka saobraćaja

Karakteristike

Centralizovani sistem: Upravlja svim uređajima i resursima

Pretraga atributa vozila: Koristi registarske tablice ili druge informacije za brzo lociranje vozila

Centar za alarme: Sakuplja sve vrste obaveštenja o putu i ​​alarma na jednom mestu

Upravljanje prekršajima: Upravlja kršenjima uz poboljšanu efikasnost sprovođenja

Statistička analiza: Pruža ključne informacije kao što su protok saobraćaja i odnos nezgoda

Kontrolna tabla: Pomaže menadžerskom timu da razume opšti status i donese prave odluke

 4,571 ukupno pregleda,  16 videlo danas