Dahua sigurnosna rešenja na benzinskim pumpama

Pokrenite sigurniju i isplativiju benzinsku pumpu
Benzinska pumpa zahteva velike mere bezbednosti. U hitnim slučajevima, poput požara ili pljačke, efikasan alarmni sistem je neophodan. Otkrivanje opasnih situacija kao što su požar ili pušenje, kao i identifikacija pojedinaca na blokiranoj listi biće sprovedeni u celoj ustanovi. Ipak, teško je osloniti se na zaposlene da sve ovo urade sa tako velikom preciznošću. Menadžeru stanice je potreban pametan sistem za praćenje koji može da realizuje održavanje javne bezbednosti i opasnu individualnu identifikaciju.

Pregled rešenja

null

Topologija sistema

 7,924 ukupno pregleda,  16 videlo danas