Dahua drumski saobraćaj

Inovacija bezbednosti sprovođenja saobraćaja

Kao sistem za koji je dokazano da spasava živote, Inteligentni saobraćajni sistem (ITS) je široko rasprostranjen u gradovima širom sveta. Sistem sprovođenja saobraćaja važna je komponenta ITS-a da pomaže vozačima u jačanju svesti tokom vožnje. Rešenje za bezbednost na putevima Dahua je jedinstven i sveobuhvatan paket alata koji može otkriti više saobraćajnih prekršaja u cilju poboljšanja efikasnosti i bezbednosti na putevima.

   Pregled rešenja

null

Karakteristike rešenja

  • Smanjite saobraćajnih prkršaja podizanje svest vozačima o saobraćajnim propisima kroz efikasno otkrivanje i sprovođenje prekršaja.
  • Napredne tehnologije, kao što su LPR i nejasna pretraga, smanjuju zahteve radne snage za policiju, a povećavaju efikasnost sprovođenja.

Struktura sistema

 7,348 ukupno pregleda,  17 videlo danas