Hikvision rešenja u saobraćaju

Kako gradska populacija raste, tako raste i broj automobila i opterećenja na sisteme gradskog saobraćaja. Očigledno su potrebna rešenja koja poboljšavaju svest, uklanjaju složenost i smanjuju rad. Ključni ciljevi ostaju da se svi bezbedno i odgovorno kreću na putu, optimizuje korišćenje raspoloživih transportnih resursa i reaguje na događaje u saobraćaju što je brže moguće. Ali kako?

Hikvision dodaje još jedan nivo vidljivosti i inteligencije saobraćajnim sistemima sa integrisanim rešenjima uključujući upravljanje saobraćajnim prekršajima, upravljanje saobraćajnim nalozima i komandni centar u saobraćaju, pomažući saobraćajnim vlastima da u potpunosti razumeju svaku saobraćajnu situaciju i sprovedu optimalno planiranje i upravljanje.

Nadgledanje više situacija, inteligentne softverske platforme pomažu u nadgledanju i regulisanju vožnje i poboljšavaju bezbednost na putu.

Optimizovan saobraćaj kroz analizu podataka pomoću kamera i back-end uređaja, pomažući nadležnima da izgrade pametne, dobro informisane sisteme gradskog saobraćaja.

Dokazi se prikupljaju u visokoj definiciji i obezbeđuju sveobuhvatne procese upravljanja prekršajima i metode za standardizaciju sprovođenja zakona o saobraćaju.

Šta nudimo

Upravljanje saobraćajnim prekršajima

Hikvision rešenja pomažu saobraćajnim vlastima da precizno identifikuju i smanje nebezbednu vožnju, doprinoseći razvoju bezbednog, tečnog saobraćaja u savremenim gradovima.

Istražite više >

Upravljanje saobraćajnim nalozima

Hikvision rešenja pomažu saobraćajnim vlastima da optimizuju red na putevima, poboljšavaju bezbednost i efikasnost saobraćaja, štite legitimna prava i interese vozača koji poštuju zakon i automatizuju optimizaciju saobraćaja pomoću analize podataka.

Istražite više >

Saobraćajni komandni centar

Saobraćajni nadležnini centri pomažu vlastima da dobiju ažuriranja statusa puteva u realnom vremenu za pametno donošenje odluka i efikasno sprovođenje sa jedinstvenim komandnim interfejsom, povećavajući nivoe bezbednosti smanjenjem broja ozbiljnih nezgoda i garantovanjem nesmetanog rada na putu.

Istražite više >

Video

 8,857 ukupno pregleda,  19 videlo danas