Praćenje paketa

Rešenja za vizuelno praćenje paketa

Svakodnevno se operateri distributivnih centara suočavaju sa izazovima kao što su neprijatna iskustva kupaca i pritužbe zbog gubitka ili oštećenja robe. Postojeći sistemi za upravljanje skladištem (VMS) i video sigurnosni sistemi rade odvojeno, što može rezultirati nedostatkom video dokaza i poteškoćama u pronalaženju određenih paketa ili snimaka kako bi se utvrdio osnovni uzrok i ko je odgovoran. Poteškoće u praćenju paketa na dugoj, složenoj pokretnoj traci znači da se paketi mogu zaglaviti ili poslati na pogrešno odredište.

Da bi se poboljšalo praćenje lanca snabdevanja uz istovremeno poboljšanje ukupne efikasnosti, Hikvision pruža moćno, sveobuhvatno, vizuelizovano rešenje za praćenje paketa. Čitajte dalje da biste saznali kako naša rešenja mogu poboljšati vaše poslovanje danas.

Praćenje paketa za stanice za kontrolu kvaliteta i pakovanje

Praćenje paketa za sisteme za sortiranje

Lako identifikujte i pratite pakete u svakoj ključnoj fazi

 • Uparite i arhivirajte podatke prema vremenu, mestu, ID-u parcele i video snimku integracijom video bezbednosnog sistema za praćenje paketa i sistema za čitanje bar kodova za centralizovano upravljanje
 • Ubrzajte rešavanje problema i žalbi klijenata brzom, ciljanom pretragom video zapisa na osnovu ID-ova parcela na svakoj kontrolnoj tački
 • Pratite kretanje paketa na stanicama za pakovanje pomoću fleksibilnih rešenja: 1) povežite Hikvision kamere i skenere koda na isti NVR; 2) integrisati sa sistemima za čitanje bar kodova trećih strana
 • Dobiejte provere količine u odnosu na druge sisteme transportera sa statistikom rukovanja paketom na svakom čvoru

Stanica za kontrolu kvaliteta

Stanica za pakovanje

Rešenje sa QC i stanicama za pakovanje

3 serije kamera

  NVR (potrebno prilagođavanje)

   Praćenje paketa čak i na najsloženijim sistemima transportera

   • Uparite i arhivirajte podatke prema vremenu, mestu, ID-u parcele i video snimku povezivanjem kamera i čitača kodova za centralizovano upravljanje
   • Pratite ceo proces kretanja paketa kroz bilo koji komplikovan transportni sistem tako što ćete reprodukovati video zapis bilo koje pošiljke nakon njenog stvarnog kretanja koje je pokriveno nizom povezanih kamera, a svi povezani video zapisi se mogu kombinovati i izvoziti kao jedna datoteka za lakši pregled
   • Pratite kretanje parcele sa fleksibilnim rešenjima: 1) opremite kretanje i ukrštanje čvorova na pokretnoj traci sa Smart Code čitačima i IP kamerama i pokrijte ostatak trake konvencionalnim kamerama; 2) integrisati sa sistemima za čitanje bar kodova trećih strana
   • Dobijate verifikcije količine u odnosu na druge sisteme sa statistikom rukovanja parcelama na svakom čvoru

   Transportni sistem

   Rešenje sa sistemima za sortiranje

   3 serije kamera

    NVR (potrebno prilagođavanje)

     Praćenje paketa za stanice za kontrolu kvaliteta i pakovanje

     Lako identifikujte i pratite pakete u svakoj ključnoj fazi

     • Uparite i arhivirajte podatke prema vremenu, mestu, ID-u parcele i video snimku integracijom video bezbednosnog sistema za praćenje paketa i sistema za čitanje bar kodova za centralizovano upravljanje
     • Ubrzajte rešavanje problema i žalbi klijenata brzom, ciljanom pretragom video zapisa na osnovu ID-ova parcela na svakoj kontrolnoj tački
     • Pratite kretanje paketa na stanicama za pakovanje pomoću fleksibilnih rešenja: 1) povežite Hikvision kamere i skenere koda na isti NVR; 2) integrisati sa sistemima za čitanje bar kodova trećih strana
     • Dobiejte provere količine u odnosu na druge sisteme transportera sa statistikom rukovanja paketom na svakom čvoru

     Stanica za kontrolu kvaliteta

     Stanica za pakovanje

     Rešenje sa QC i stanicama za pakovanje

     3 serije kamera

      NVR (potrebno prilagođavanje)

       Praćenje paketa za transportne sisteme

       Praćenje paketa čak i na najsloženijim sistemima transportera

       • Uparite i arhivirajte podatke prema vremenu, mestu, ID-u parcele i video snimku povezivanjem kamera i čitača kodova za centralizovano upravljanje
       • Pratite ceo proces kretanja paketa kroz bilo koji komplikovan transportni sistem tako što ćete reprodukovati video zapis bilo koje pošiljke nakon njenog stvarnog kretanja koje je pokriveno nizom povezanih kamera, a svi povezani video zapisi se mogu kombinovati i izvoziti kao jedna datoteka za lakši pregled
       • Pratite kretanje parcele sa fleksibilnim rešenjima: 1) opremite kretanje i ukrštanje čvorova na pokretnoj traci sa Smart Code čitačima i IP kamerama i pokrijte ostatak trake konvencionalnim kamerama; 2) integrisati sa sistemima za čitanje bar kodova trećih strana
       • Dobijate verifikcije količine u odnosu na druge sisteme sa statistikom rukovanja parcelama na svakom čvoru

       Transportni sistem

       Rešenje sa sistemima za sortiranje

       3 serije kamera

        NVR (potrebno prilagođavanje)

          3,750 ukupno pregleda,  16 videlo danas